EPC

3D MODEL

• Herhangi bir lokasyonda değil tesisin bulunduğu alanda;

• Tüm çevresel etkiler dikkate alarak;(gölge unsuru bina, ağaç v.b. yapılar, ışık kırıcı diğer çevresel yükseltiler)

• Ölçekli ve aslına uygun şekilde

• Dijital platformda

• Ulusal ve Global ışınım veri tabanı ve varlık yönetim hizmeti verdiğimiz GES’lerden son 3 yılın 15’er dakika aralıklı ışınım veriler ile yüksek çözünürlüklü, güvenilir data seti ile

• Mimari yapı kaynaklı gölge unsuru tüm yapılar analiz edilerek

• Tesis lokasyonunda güneşin konumunu 365 gün boyunca  dakika hassasiyetinde simüle ederek

• HER BİR GÜNEŞ PANELİNDE oluşabilecek kayıpları ayrı ayrı tespit ederek

• Gelecekte, tesis çatısına HVAC sistemi, baca sistemi v.b.  yapılar eklemeyi düşünüyorsanız, henüz bu yapılar inşa edilmeden olası etkilerinin analizi ile

• İşletme kolaylığı sağlamak adına en uygun alanlarda, maksimum enerji verimliliği esasına bağlı kalarak, kablo tavası, bakım yolu gibi operasyon alanları sağlayarak


TASARIM

• Çatınızı verimlilik esaslarına göre, sanal ortamda mikro parçalara ayırarak

• Kayıp unsurlarının etkilerini minimuma indirecek çatı alanlarını kullanarak

• Lokasyon, tesis/çatı yerleşimi, kayıp unsurları, lokal iklim koşulları ve çevresel şartlara en uygun ürün ve ekipmanları tercih ederek 

• İnşa ettiğimiz ve varlık yönetim hizmeti verdiğimiz GES’lerde, farklı marka ve modellerde +1.000.000 adet güneş paneli, +8.000 adet evirici ve diğer birçok ürün/ekipman işletmeciliğinden edindiğimiz bilgi ve tecrübeyi kullanarak

• Güneş Paneli – DC kablolar – Eviriciler – Alçak/Orta Gerilim Panoları başta olmak üzere, kullanılan tüm sistem bileşenlerinin birbiri ile uyumlu çalıştıran 

• Toplam sistem kayıplarını minimize edecek 

• Tasarladığımız sistemde genel olarak çoklu MPPT donanımlı eviriciler kullanıyoruz. Her bir mikro çatı bölgesindeki enerji üretimini ayrı değerlendiriyoruz. Her bir evirici ayrı bir üretim tesisi gibi çalışacak şekilde


PROJE

• Tesisinizin sözleşme gücüne göre ve çatı alanınıza göre değil; tarafınıza sunulan farklı verimlilik ve güç değerlerinin yer aldığı yatırım değerlendirme raporundan tercihinize göre;

• Elektrik pafta ve hesapları

• Genel yerleşim paftaları

• Topraklama pafta ve hesapları

• Statik hesap, rapor ve paftaları 

• Diğer tüm bilgi, belge ve dökümanları içeren

• İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından onaylanmış


FİZİBİLİTE RAPORU

• Tesisinize ait en az 1 yıllık elektrik tüketim verisi ile 

• İleri vadeli elektrik enerjisi ihtiyacınıza ilişkin alternatiflerin sonuçlarına göre

• Elektrik piyasasının son 12 yılını ve fiyat değişimlerini dikkate alarak, 

• Yatırımınıza yön verecek, sağlıklı karar almanıza destek olacak, ileri vadeli fiyat senaryoları ile

• Regülasyona tabi tüketiciler ve son kaynak tedarikçisi müşteriler için tabi oldukları tedarik sistemine özel fiyat projeksiyonlarına göre 

• Mevzuat kapsamında yayımlanan dağıtım bedeli hesaplama sistematiğinin fizibilite nakit akış modeline uyarlanmış hali ile

• Açıklama: Mevzuat gereği elektrik enerjisi dağıtım bedeli sistemin veriş-çekiş yönünde çalışması durumlarına göre%100 -%50 -%0 oranlarında, duruma göre değişken indirimler sağlanmaktadır. Bu mekanizmanın sağlıklı çalışabilmesi için saatlik detayda üretim-tüketim analizi yapabilen bir alt yapı ve veri kaynağına ihtiyaç vardır.

• Farklı finansman koşullarına göre esnek yatırım geri dönüş hesapları, iç karlılık, nakit akışı v.b. karar destek argümanları ile

• Sonuç olarak; gerçeğe en yakın fiyat, maliyet, tüketim/üretim profilleri ve kaynak kapasite bilgileri ile oluşturulmuş bir yatırım analiz raporuna evrilen,